Arnyek

Pályázatok

TwitterFacebook

Varbó pályázatai


1) ÉMOP - 2007. 3. 2. 1. C/D „Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése”

„ A Nyögő-patak rekonstrukciója, a Pitypalatty-völgy településének árvízi veszélyeztetettségének csökkentése.”

A pályázati keret 160 millió Ft.


2) ÉMOP – 3. 1. 3. Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés”

 

 

„Varbó község Béke, Szabadság, Névtelen (414, 357, 403 hrsz.) utcák burkolatfelújítása, valamint Dózsa György és Rákóczi Ferenc utcai járdaburkolatok burkolatfelújíátása.

A pályázati keret 38. 300. 840 Ft.

 

 

 

 

3) ÉMOP – 4. 2. 2. „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)”

 

 

 

„ A varbói Napköziotthonos Óvoda komplex akadálymentesítése”


Támogatás: 10. 991. 450- Ft.


4) KEOP – 2009-7. 4. 3. 0 Megújuló alapú térségfejlesztéshez című pályázati konstrukció.

A BÜKK-MAK LEADER szervezésében mezőgazdasági gépek beszerzése.

Keretösszeg: 12, 5 millió Ft. + ÁFA

(Biogáztelepek ”1 falu a MW” című projekt keretében, biomassza pályázat)


Egyéb:


Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2010-ben támogatott egy kiemelt rendezvényt, ahová Közösségi nap címen (3. Bányásznapi ünnepség) adtuk be pályázatunkat, a következő címmel: „Nyár végi vigasság” a 16. Varbói Falunap és a 3. Bányásznap alkalmából.

Támogatás: 150. 000.- Ft

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 100. 000.- Forintot biztosított Varbó település mozgókönyvtári feladatellátáson belüli helyiség felújításainak támogatására, melyhez az Önkormányzat 50 % önrészt tett hozzá. Tehát a felújítási munkálatokra 200. 000.- Ft állt az önkormányzat rendelkezésére.

A felújítások után még 50. 000.- Forintot kapunk bútorokra, és 300. 000.- Forintot könyvekre, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtártól és a Kistérségtől.

 

 

 

 

 

 

 

Legújabb nyertes pályázatunk egy belterületi vízrendezési pályázat, melyről bővebben a következőkben olvashatnak:

 

 

 

 

 

Varbó Község Önkormányzata az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 azonosító számú, „Varbó község belterületi vízrendezése című Európai Uniós projekt keretében 95%-os támogatási intenzitás mellett 141 131 218,- Ft támogatásban részesült.

 

 

Varbó község Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolci kistérségében a Nyögő patak vízgyűjtő területén fekszik, mely patak a Varbói tározó vizének levezetésére szolgál és a Sajóba torkollik. A patak keresztül folyik a településen, egyben a település belterületi csapadékvizeinek befogadója is. Az elmúlt években, évtizedekben bekövetkezett változatos, szélsőséges időjárás az Észak-Magyarország régión belül Varbó településen is többször jelentős belvízi elöntéseket okozott, melynek következtében komoly károk keletkeztek a településen lévő épületekben, utakban és a kertekben, önkormányzati ingatlanokban. A problémák elsősorban a rossz és hiányos belterületi csapadékvíz elvezető hálózatra vezethető vissza. A nem megfelelő vízelvezető hálózat, a lehullott ill. a téli hóolvadásból keletkezett csapadékot nem tudta időben a befogadóig eljuttatni, így jelentős elöntéseket okozott. A problémák orvoslása érdekében Varbó Község Önkormányzata 2011 augusztusában sikeres pályázatott nyújtott be a 148 559 177,- Ft elszámolható költségű projekt megvalósítására.

 

A fő feladat Varbó község északi és központi része csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása, olyan szintre, hogy az a mértékadó csapadékot minden időben a leggyorsabban képes legyen elvezetni a legközelebbi befogadóba.  A helyi viszonyok indokolttá teszik burkolt medrű csatornák kiépítését a jó vízelvezető képesség érdekében. A projekt eredményeként 4,945 km csapadékvíz-elvezető csatorna fejlesztése valósul meg a Béke utca, Szabadság utca, Rákóczi Ferenc utca és a Szemere utca eddig fel nem újított szakaszain.

 

A kivitelezési munkálatok a 2012. augusztus 15-i munkaterület átadást követően kezdődtek meg, és 2013 augusztusában fejeződnek be.

 

A beruházás keretében megvalósuló létesítmény rövid-, közép-, és hosszútávon is garantálja a csapadékvizek biztonságos elvezetését a bel-, és külterületek veszélyeztetése nélkül.

Footer