Arnyek

Megvalósult pályázataink

TwitterFacebook

Varbó község megvalósult pályázatai


1) ÉMOP - 2007. 3. 2. 1. C/D „Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése”

„ A Nyögő-patak rekonstrukciója, a Pitypalatty-völgy településének árvízi veszélyeztetettségének csökkentése.”

A pályázati keret 160 millió Ft.


2) ÉMOP – 3. 1. 3. Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés”

 

 

„Varbó község Béke, Szabadság, Névtelen (414, 357, 403 hrsz.) utcák burkolatfelújítása, valamint Dózsa György és Rákóczi Ferenc utcai járdaburkolatok burkolatfelújíátása.

A pályázati keret 38. 300. 840 Ft.

 

 

 

 

3) ÉMOP – 4. 2. 2. „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)”

 

 

 

„ A varbói Napköziotthonos Óvoda komplex akadálymentesítése”


Támogatás: 10. 991. 450- Ft.


4) KEOP – 2009-7. 4. 3. 0 Megújuló alapú térségfejlesztéshez című pályázati konstrukció.

A BÜKK-MAK LEADER szervezésében mezőgazdasági gépek beszerzése.

Keretösszeg: 12, 5 millió Ft. + ÁFA

(Biogáztelepek ”1 falu a MW” című projekt keretében, biomassza pályázat)


Egyéb:


Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2010-ben támogatott egy kiemelt rendezvényt, ahová Közösségi nap címen (3. Bányásznapi ünnepség) adtuk be pályázatunkat, a következő címmel: „Nyár végi vigasság” a 16. Varbói Falunap és a 3. Bányásznap alkalmából.

Támogatás: 150. 000.- Ft

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 100. 000.- Forintot biztosított Varbó település mozgókönyvtári feladatellátáson belüli helyiség felújításainak támogatására, melyhez az Önkormányzat 50 % önrészt tett hozzá. Tehát a felújítási munkálatokra 200. 000.- Ft állt az önkormányzat rendelkezésére.

A felújítások után még 50. 000.- Forintot kapunk bútorokra, és 300. 000.- Forintot könyvekre, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtártól és a Kistérségtől.

 

 

 

 

 

5) Turisztikai tevékenységek ösztönzése - "Ifjúsági szálláshely kialakítása Varbón"

 

Az Önkormányzat, egyik fő célkitűzéséhez, a turizmus fejlesztéséhez nyerte el ezt a pályázatot és valósította meg, helyi munkaerőre támaszkodva. A festői környezetben elhelyezkedő tó mellett épült szálláshely a településre érkezők hosszabb időtöltéséhez nyújt majd színvonalas szálláslehetőséget.

 

Footer