Szociális célú tűzifa-juttatás

Tisztelt Varbói Lakosok!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Belügyminisztérium idén is meghirdette pályázatát a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására, melyek alapján 2022 október 26-án a Képviselő-testület megalkotta 11/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa-juttatás biztosításáról, így

TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ

A jogosultság megállapítása során előnyt élvez:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, továbbá

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

TÁMOGATÁS OLYAN HÁZTARTÁS RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ, AMELYBEN ÜZEMKÉPES, TŰZIFA FELHASZNÁLÁSÁRA ALKALMAS KÁLYHA, VAGY EGYÉB FŰTŐBERENDEZÉS TALÁLHATÓ!

Szociális célú tűzifa-juttatásra jogosult az, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.(2022. évben: 285.000 Ft)

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kérelem nyomtatvány a www.varbo.hu oldalról letölthető, valamint hivatali időben a polgármesteri hivatalban érhető el.

A kérelemhez csatolni kell:

                                   – jövedelemigazolást, vagy

                                   – Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ellátás összegéről szóló igazolását, vagy

                                   – egyéb ellátásra jogosító határozatot

A kérelem benyújtására személyesen, postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül van lehetőség 2022. november 16. napjáig.

                                                                 Varbó Község Önkormányzata

You may also like...