Meghívó

Képviselő-testületi ülésre

Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. november 21. 13:00 órai kezdettel testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

    Varbó, Hősök tere 1.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés

1. A temetők rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

            Ea.: Czakó Norbert, polgármester

2. A 2022. évi díjak felülvizsgálata (étkezési térítési díj, szállásdíj, horgászjegy, helyiségbérlet)

            Ea.: Czakó Norbert, polgármester

3. Építményadó rendelet felülvizsgálata

            Ea.: Czakó Norbert, polgármester

4. Döntés közterület elnevezéséről

            Ea.: Czakó Norbert, polgármester

5. Döntés belterületbe vonásról

            Ea.: Czakó Norbert, polgármester

6. Fogorvosi praxis megállapodás jóváhagyása

            Ea.: Czakó Norbert, polgármester

7. Közvilágítás korlátozásáról szóló döntés

            Ea.: Czakó Norbert, polgármester

8. Döntés igazgatási szünetről

            Ea.: Czakó Norbert, polgármester

9. Különfélék, egyebek

Zárt ülés

  1. Szociális tűzifa-juttatás iránti kérelmek elbírálása

Ea.: Dr. Nagy Petronella jegyző

  • Bursa Hungarica pályázatok elbírálása

Ea.: Dr. Nagy Petronella jegyző

  • Szociális kérelmek elbírálása

Ea.: Dr. Nagy Petronella jegyző

   Czakó Norbert sk.

       polgármester       

You may also like...