Horgásztó

Kedves Horgásztársak!

Testületi döntés értelmében a horgászjegyek kiadását mérlegelhetjük és korlátozhatjuk.

Az éves területi horgászjegyek árusítása 2024. évben a következő indőpontokban kezdődik:

  • 2024.02.07. (szerda) 17:00 – 20:00
  • 2024.02.14. (szerda) 17:00 – 20:00
  • 2024.02.21. (szerda) 17:00 – 20:00
  • 2024.02.28. (szerda) 17:00 – 20:00

Helyszín: 3778 Varbó, Rákóczi F. u. 52.

További tájékoztatás: 2024. évben 3 db 48 órás horgász verseny került beütemezésre.

A Varbói-víztározó március 1-én nyit, az időjárás függvényében.

Testületi döntés értelmében a horgászjegyek kiadását mérlegelhetjük és korlátozhatjuk.

Napi, Hétvégi, Éjszakai területi jegyek árusítása a Horgász-lakban (3778 Varbó, Rákóczi F. u. 137.) történik.

Nyitvatartás :

hétfő-vasárnap 6:00-16:00 óráig.

A legnagyobb elvihető Ponty 4 kg, a legkisebb elvihető süllő 40 cm.

Az Amúr, Koi ponty elvitele egész évben tiltott!

Értesítjük a Tisztelt Horgászokat, hogy Varbó község önkormányzata 2017. január 1-től 2031 december 31-ig elnyerte, a Varbói Víztározó halgazdálkodási jogának a hasznosítását.

T Á J É K O Z T A T Ó

Jegyárak 2023:

Éves területi jegy: Felnőtt 60.000 Ft (varbói lakcímkártyával 50.000 Ft)

Ifjúsági és 70 év fölötti  48.000 Ft

Gyermek 20.000 Ft

Napijegy:

vasárnaptól csütörtökig:

felnőtt:  4.500 Ft.

Ifjúsági és 70 év fölötti:  3.500 Ft.

gyermek: 2.500 Ft.

péntek, szombat, ünnepnap előtti nap – Hétvégi (24 órára érvényes) jegy:

felnőtt: 5.500 Ft.

ifjúsági és 70 év fölötti: 4.500 Ft.

gyermek: 3.500 Ft.

Az Éves területi jegyhez éjszakai horgászat alakalmával 1.500 Ft-os kiegészítő jegy megvásárlása szükséges.

A 24 órás/éjszakai területi jegy birtokában, egy napi mennyiség zsákmányolható.

napi jegy árába be lett építve az összeg, pénteken, szombaton és ünnepnap előtti éjszaka csak Hétvégi(24 órára érvényes) jegyet lehet váltani.

Foglalási szabályok

Személyesen lehet foglalni 2000 Ft/állás ellenében.

Ha nem érkezik meg a horgász időben, akkor a megadott foglalási időpont után egy órával felszabadul a hely.

HORGÁSZREND

Tározónkon az Országos Horgászrend és a 2013. évi CII. tv. előírásai az irányadók, az abban foglaltak és a tározónkra érvényes jelen horgászrend betartása kötelező! Kereskedelmi célból horgászni tilos!

A horgászat megkezdése előtt és befejezése után a Halőrházban kell bejelentkezni, ahol a törvényben előírt feltételek ellenőrzését, területi jegyek értékesítését és a kifogott hal nyilvántartásba vételét végezzük.

A Halőrházban található vázrajzon lévő számozott szabad helyek bármelyike elfoglalható. Bizonyos feltételek (pl.: telepítés, horgászverseny) megléte esetén a halőr a szabad helyválasztást korlátozhatja.

A víztározónhorgászni csak teljes jégmentesség esetén, a következő időpontokban lehet:

Téli időszámítás szerint: 06 – 18 óráig.

Nyári időszámítás szerint: 05 – 21.30 óráig.

Éjszakai horgászat csak péntek, szombat és ünnepnap előtti éjszaka engedélyezett, 1500 Ft-os kiegészítő jegyet szükséges váltani az Éves területi jegyhez.

Éjszakai horgászat alkalmával a horgászállás jól látható kivilágítása kötelező.

Zsákmányolható halmennyiség:

– Felnőtt: A méretkorlátozás alá eső halfajokból naponta 1+1 db.

A méretkorlátozás alá nem eső halfajokból 3 kg.

– Ifjúsági: A méretkorlátozás alá eső halfajokból naponta 1db.

A méretkorlátozás alá nem eső halfajokból 2 kg.

– Gyermek: A méretkorlátozás alá eső halfajokból naponta 1db.

A méretkorlátozás alá nem eső halfajokból 2 kg.

Éves terület engedéllyel rendelkezők, évi szinten zsákmányolhatnak:

– Felnőtt: 30 db. méretkorlátozás alá eső hal

– Ifjúsági: 15 db. méretkorlátozás alá eső hal

– Gyermek: 10 db. méretkorlátozás alá eső hal

A víztározón kötelező: lábas halbölcső, sebfertőtlenítő, 50×50-es merítőháló.

A legnagyobb elvihető Ponty 4 kg, a legkisebb elvihető süllő 40 cm.Ezeket a halakat fényképezés és mérlegelés után, kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe!

Az Amúr, Koi ponty elvitele egész évben tiltott!

A horgászat csak partról gyakorolható. Vízi jármű használata tilos! Fürödni tilos!

Sátorozni térítési díj-1000 Ft: kétszemélyes sátor, 2000 Ft: négyszemélyes sátor- ellenében és csak a horgászat időtartama alatt lehetséges. Filagóriák és wc-k használata ingyenes.

Etetni csak etetőkosárral, etetőrakétával, horgászbottal és csúzlival lehet, de csak a horgászati időtartam alatt. Ételmaradékkal, háztartási hulladékkal etetni tilos!

Vágóhorog használata tilos!

Behordani, beúszni (csónak, gumimatrac használatával) tilos! A horgászat megkezdése előtt és a horgászat befejezése után a horgász köteles a horgászhelyről a szemetet eltávolítani. Szemetes helyen horgászni tilos!

A horgászat szabályainak szándékos súlyos megsértése (bejelentkezés-kijelentkezés elmulasztása, területi jegy nélküli horgászat, tiltott helyen horgászat, a fogott hal bemutatásának elmulasztása, horgászhoz méltatlan viselkedés, súlyos alkoholos befolyásoltság más horgász vagy sportoló, kiránduló, szabadidő sportot végző, stb. megzavarása, akadályozása többek között pl. átdobálás, keresztülhúzás) a vízterületről történő minimum féléves eltiltást vonhat maga után a törvényben meghatározott egyéb szankciókon túl!  Tüzet rakni kizárólag az erre kijelölt helyeken szabad.

A méretkorlátozás alá eső halfajokat, a fogást követően a horgászkészség újra bedobása előtt az állami horgászjegy és fogási naplóba maradandóan rögzíteni kell.

A méretkorlátozás alá nem eső halakat a napi előírt mennyiség elérésekor, vagy távozáskor rögzíteni kell.

Az állami horgászjegy és fogási napló vezetésének elmulasztása fegyelmi vétséget von maga után.

A horgászat szabályainak betartását igazolvánnyal ellátott személyek ellenőrzik, továbbá Varbó Község Önkormányzata alkalmazásában lévő személyek is jogosultak az ellenőrzésre. Az ellenőrök jogosultak a szabályok megsértőit figyelmeztetni, kötelességük a halőrt értesíteni és javaslatot tenni a tározó területéről történő eltiltásra. A házirend előírásai a horgászat tekintetében az ellenőrre és a halőrre is egyformán érvényesek.

Varbó Község Önkormányzata  a tározón és területén bekövetkezett balesetekért jelen horgászrend és a tározó üzemeltetési szabályzata értelmében semminemű felelősséget nem vállal!

Varbó Község Önkormányzata jogosult előre meghirdetett módon, meghatározott időtartamra akár teljes horgászati tilalmat elrendelni, és/vagy a horgászat céljából használható területet korlátozni. A tározón horgász- vagy egyéb sportverseny megszervezését és lebonyolítását kizárólag Varbó Község Önkormányzata írásos hozzájárulásával lehet végezni!

A tó üzemeltetője: Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó, Hősök tere 1. email: varboph@t-online.hu

A Varbó Község Önkormányzata a Varbói Polgárőr Egyesülettel és a Sajóbábonyi rendőrőrssel együttműködve gondoskodik a tározó és környezete védelméről, az épített és a természeti környezet megóvásáról. Ennek érdekében a tározó területén térfigyelő kamerák is üzemelhetnek. Minden lopás (beleértve a hallopást is), rongálás, egyéb károkozás eljárást von maga után.

A Területi jegy megvásárlásával a jogosult a jelen Horgászrendben foglaltakat magára kötelezőnek ismeri el, a Horgászrend be nem tartása a Területi jegy visszavonásával járhat.

Információ: varbo.hu Horgásztó menüpont, Halőrház, Tájékoztató táblák

Komoróczki Károly: email: varboph@t-online.hu, tel.: 06-30-458-0080

Együttműködésüket megköszönve kellemes időtöltést és sikeres horgászatot kívánunk!