Fejlesztések

Fejlesztések

2006 és 2010 között az önkormányzat igyekezett pályázatok útján fejlesztési forrásokhoz jutni.

A kiírt pályázatok összhangban voltak a községünk igényeivel: falubusz, orvosi rendelő, óvoda, járdák, utak, vízelvezető árkok építése, felújítása, rendbetétele. Mindezeket még a tanácsi rendszerből örökölte a falu, de megérett rekonstrukcióra a tó zsiliprendszere, valamint a patak és a tó iszaptalanítása is.

2011-ben egy nagy beruházást sikerült lezárni, ami a tavat és a hozzá tartozó Nyögő-patakot érintette, mely projekt az Európai Unió támogatásával jött létre. A beruházás keretében a tóból iszap került eltávolításra, a zsiliprendszer megújult, a tóból kifolyó patakrész pedig egy szélesebb, betonnal kirakott medret kapott. Ennek a munkának a kivitelezése 2010 őszén indult és 2011 decemberére valósult meg. A beruházás önrésszel együtt kb. 160 millió Ft, melynek eredményeként fokozódik községünk árvízvédelmi biztonsága, ami a 2010-es évben kétszer problémaként jelentkezett. A pályázatok a képviselő-testület koncepciójával is egybeestek: infrastruktúra fejlesztése, középületeink korszerűsítése, a falu szépítése, egységes, harmonikus Varbó kép kialakítása.

Ezt szolgálta vörös vérszilvafák ültetése, az útba igazító táblák elhelyezése is.

Az évek során jelentős összeget fordítottunk gépek beszerzésére, mellyel hatékonyabban tudtuk foglalkoztatni a közmunkásokat. Kihasználtuk az „út a munkába” program lehetőségét, így egyre több munkanélkülit alkalmaztunk és igyekeztünk értelmes munkával ellátni őket. Így kezdtünk el térkövet gyártani, amelyek a buszmegállóink átépítésénél kerültek felhasználásra, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő telken konyhakertet hoztunk létre, melynek termékeivel az óvoda konyháját támogatjuk.

Igyekeztünk a külterületi utakat járhatóvá tenni, lekaszálni az utak mentén a gazt, és sikerült egy gátat is építeni, amellyel szintén növeljük a lakosság árvíz elleni biztonságát. Több olyan évtizedek óta húzódó problémát oldottunk meg, mint a pincék villamos energiával történő ellátása, vagy a vízelvezetők betonelemekkel való kiépítése.

Varbó turisztikai lehetőségeinek alapjait is igyekeztünk megteremteni, a tó környékét rendezetté tettük. Pályáztunk egy 40 fős ifjúsági szálláshely létesítésére 38 millió Ft-ot nyertünk, a projekt megvalósítása a 2012-es év feladata.

Az előző ciklus képviselő testületének és a polgármester fel nem vett tiszteletdíjából maradandó beruházások történtek: bányászemlékmű 1, 3 millió, Béke út aszfaltozása 3, 2 millió, Dózsa György úti járda 1,6 millió Ft értékben. Pincék villamosítás önrész 1, 8 millió. Egy kis játszó sziget létrehozása, 600 ezer forint értékben.

A külterületi utak murvázása is kb. 1, 5 millió Ft képviselői tiszteletdíjból történt.

2011-ben elmondható volt, hogy a falunknak nem volt adóssága, a pályázatokhoz szükséges önrész rendelkezésre állt. A ciklus végére mintegy 200 millió forint értékű beruházást, felújítást sikerült megvalósítani a községünkben.

Varbó Község Önkormányzatának

2012. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyiségeIrányadó eljárásrendAz eljárás megindításának tervezett időpontja
Ifjúsági szálláshely kialakítása Varbón(ÚMVP-III tengely keretében benyújtott pályázati forrásból)Nemzeti2012. április 
Csapadékvízelvezető-rendszer felújítása(ÉMOP-3.2.1./D-11-2011-0022. jelű pályázat keretében)Nemzeti2012. augusztus 
Szilárd kommunális hulladékszállítást végző cég kiválasztásaNemzeti2012. április