Könyvtár

3778 Varbó, Rákóczi Ferenc u. 52.

(régi Nagy iskola épülete)

Nyitva tartás: Kedd 15.00 – 18.00 óráig.

A könyvtár megbízott vezetője: Sikurné Gömze Ildikó

Könyvtártörténet


A kezdetek
Az első könyvtár 1960-ban nyílt meg. Elindulásakor az iskolai tanteremben a könyvek még két szekrényben elfértek. Fekete Istvánné tanítónő látta el a könyvtárosi feladatokat. Kezdetben csak egy füzetbe jegyezte be, hogy ki, milyen könyvet kölcsönzött. Később az Önkormányzat megvette a jelenlegi orvosi rendelő épületét, ahol az egyik szobában kapott helyet a könyvtár. A könyveket és a berendezési tárgyakat a Járási könyvtár adta, új könyvek pedig negyedévente érkeztek. A Községi könyvtárból később Közkönyvtár lett, ekkor a könyvtáros a népművelői és rendezvényszervezői posztot is betöltötte. A kezdeti állomány 200 darab könyvvel indult és 1980-ra, 2000 darabra nőtte ki magát. A könyvtárnak 1982-ig volt állandó könyvtárosa, utána mindig a helyi tanítónők töltötték be a könyvtáros szerepét is, mert Iskolai könyvtárrá alakult.
2000-re kb. 4400 darabra nőtt a könyvállomány. 2006-ig sokat fejlődött az eltelt évek alatt, könyvespolcokkal, számítógépekkel bővült. 2007-ben az általános iskola megszűnése után, az éppen megbízott könyvtáros társadalmi munkában dolgozott tovább.

A jelen
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása pályázatot írt ki a mozgókönyvtári feladatellátás támogatására, helyiségek felújítására, fejlesztésére. Az Önkormányzat és a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvár támogatásával a könyvtár a régi iskola épületében egy újonnan felújított teremben kapott helyet, ahol végre betöltheti eredeti funkcióját, és a további fejlesztések által igazi közösségi színtérré válhat.