Református Egyház

Elérhetőségek

Cím: 3778 Varbó, Dózsa Gy. u. 1.
Tel/fax: 48/345-298
Mobil: 06-70/362-0506
E-mailkisspeter0629@gmail.com

A lelkipásztor: Kiss Péter

Gyülekezeti alkalmaink:

Vasárnap

9 óra: gyermek istentisztelet
11 óra istentisztelet felnőtteknek
15 óra istentisztelet felnőtteknek

Hétköznap október 31-től pünkösdig csütörtökönként bibliaóra
Az úrvacsoraosztásokat megelőző héten minden este bűnbánati istentisztelet
Ünnepi és rendkívüli alkalmak.

A gyülekezetet 20 fős presbitérium vezeti.

Varbói Református Egyháztörténet

Birtokunkban lévő írásos feljegyzések szerint a ma már több mint 700 éves község teljes egészében a református hitre tért az 1550-es években, a szomszédos községekhez hasonlóan. Ez időtől fogva mind a mai napig folyamatosan volt helyben lakó lelkipásztora, temploma, majd lett iskolája és tanítója is az államosításig. A reformáció kezdetétől fogva hosszabb-rövidebb ideig a szomszédos egyházközségek Varbó filiái voltak. Az előző templom fundamentumát a parókia kertjének földje rejti, mintegy ásónyomnyira a felszín alatt. A jelenlegi templom új helyen, a Nyögő patak partján épült 1809-ben paraszt barokk stílusban. A templom tornyát csak 1898-ban sikerült befejezni.

A toronyba harangok kerültek. Jelenleg 3 harang van. A legkisebb a legöregebb: 1766-ból való, a középső 1923-ból, míg a nagy 1925-ből. Az idők folyamán a templom többször esett át kisebb-nagyobb felújításon. Tudunk arról, hogy eredetileg fazsindely fedte a templomot, ezt palakő váltotta fel, majd gyári pala következett, most piros műemlékpala borítja. A templom közel 200 éves bútorzata is megérett a cserére. Nemcsak az idő, a szú tette tönkre a bútorzatot, hanem ehhez nagyban hozzájárult az 1960-as árvíz is, amikor 60 cm-es víz állt a templomban.

A bútorzat cseréjét a padlóburkolat csere előzte meg. Erdélyi vörös márvány padlózatot kapott a templom. Majd a régi padok helyére tölgyfából készült új padok kerültek, valamint szószék koronával, úrasztala korláttal és új ajtók, ablakok is készültek. A szépen kivitelezett munka Dienes Csaba és Szabó János helybeli mestereket dicséri.

Tervünk 2009-re, a templom 200 éves évfordulójára a még hátralévő teljes felújítás, melyhez már csak pénz kellene. Orgonánkat a debreceni Kerékgyártó János orgonaépítő mester készítette 1912-ben nyolc változattal. Varbó lakossága kb. 1200 fő, ebből 800 vallja magát reformátusnak. A jelenlegi parókia 1911 óta ad otthont a lelkipásztornak.

A templom megtekinthető!

Kulcs a parókián (Dózsa Gy. u. 1.sz.).


Varbó Község Önkormányzata 2005. évben a Református Templomot és a Parókia épületét helyi építészeti védelem alá helyezte.
Vendégszobák a Varbói Református Egyházközség Gyülekezeti otthonában!
A gyülekezet szeretettel várja vendégeit, két szobában, melyek külön fürdőszobákkal, Tv-vel állnak vendégek rendelkezésére a templom tövében.