Gyermekjóléti szolgálat

Működési címe: 3778 Varbó, Rákóczi u. 41. (Gyermekorvosi rendelő adminisztrációs helyisége)


Családgondozó: Gadóczi Józsefné

Telefonszám: 20/959-7668Fogadóórák

Hétfő13:00-15:00
Szerda08:00-10:00Valamint minden hónap 3. hetének péntekén 08:00 – 10:00

A Gyermekjóléti szolgálat tevékenysége az 1997. XXXI. 39§ (1) törvény szabályozása alapján a következő:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyerek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek testi-, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében;

  • a gyermeki jogokról és fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, ezeknek hozzájutásához való segítés
  • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás
  • válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása
  • szabadidős programok szervezése
  • hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében további feladata, veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, melynek részvételével lehetővé válik a veszélyhelyzet megelőzése, megszüntetése.

Tagjai: orvosok, védőnő, jegyző, gyámhivatal, rendőrség, pártfogó felügyelet, bíróság, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök

A gyermekjóléti szolgálat feladata továbbá, hogy a fent felsorolt személyekkel megszervezze az együttműködést, tevékenységüket összehangolja.

Feladata még;

  • családgondozás, a gyermek problémáinak rendezése
  • családi konfliktusok megoldásának elősegítése
  • valamint a gyermek súlyosabb fokú veszélyeztetettsége esetén segíti a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti-, vagy tartós nevelésbe vételét.