KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE SAJÓBÁBONYBAN ÉS A PITYPALATTY-VÖLGYBEN

Kedvezményezett: Sajóbábony Város Önkormányzata
Projekt címe: Közösségi szerepvállalás erősítése Sajóbábonyban és a Pitypalatty-völgyben
Támogatás összege: 25 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2021.09.13.
Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00022

PROJEKT BEMUTATÁSA

A Sajóbábony és a Pitypalatty-völgy négy településének – Parasznya, Radostyán, Sajólászlófalva, Varbó – összefogásával megvalósult projekt célja a helyi közösségek fejlesztése, mely elsősorban a települések közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. Bár az érintett települések a Miskolci járásban, Miskolchoz közel helyezkednek el, a megyeszékhely elszívó hatása, a megyére, mint térségre jellemző kedvezőtlen demográfiai és gazdasági folyamatok a projektben érintett településeken is éreztetik hatásukat. Jellemző a népesség, ezen belül a fiatalok számának csökkenése, a szegregált csoportok jelenléte. A projekt legfontosabb céljai voltak a pályázati felhívással összhangban: a helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá a szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok megvalósítása. Cél volt a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a fiatalok helyben tartása, a helyi közösségek erősítése, kiemelt célcsoportként kezelve a 10-18 éves korosztályt, valamint a projektbe bevont lakosok személyes kompetenciáinak javítása a foglalkoztathatóság érdekében.

A projekt keretén belül az alábbi tevékenységek valósultak meg:

  • a projekt működését és a programok megvalósítását lehetővé tevő eszközök beszerzése,
  • kulturális szakemberek részére szervezett képzések megvalósítása,
  • helyi cselekvési terv elkészítéséhez közösségi interjúk, közösségi felmérés, közösségi beszélgetések szervezése, lebonyolítása,
  • közösségi rendezvények szervezése,
  • a helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok (közösségi munka, közösségfejlesztés, önkéntesség népszerűsítése) megvalósítása,
  • szakmai megvalósítást segítő szakemberek (közösségfejlesztők) alkalmazása,
  • közlekedésbiztonsági programok, mely különös hangsúlyt helyez a kerékpáros közlekedésre,
  • bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok lebonyolítása,
  • a település vezetőinek közös részvételével megvalósuló belföldi és külföldi (Európai Unión belüli) tanulmányutak megvalósítása,
  • részvételi fórumok elindítása, működtetése.

A projekt megvalósításával erősödött a települések helyi megtartó képessége, ezáltal a teljes projekt hozzájárult a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a társadalmi felzárkózás elősegítéséhez, az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztéséhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

You may also like...