Nemzeti Földügyi Központ

Tájékoztatás

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró
Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.
törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a jelen levél mellékletét képező
Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó
nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni
kívánja.

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként összesen
több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet majd meg eladásra 2022.
őszén. Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan, a jogszabályban foglalt
feltételeket figyelembe véve bárki tehet vételi ajánlatot.
A jelen hirdetményben Szervezetünk mintegy 6625 hektárnyi területet kínál eladásra
nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is
fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar
birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési
programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is
szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok
értékesítése is cél.


A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek
megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. A hirdetményben közzétételre kerül a
földrészletek minimális vételára, melynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető. Egy hektáros
mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben
az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű
földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról
(https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő
elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást
követően.

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás
stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére
magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és
egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden
lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a
gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.
Az első körben értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon
elérhető 2022. szeptember 7-től.

A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok
benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében
visszavonhatja.

Budapest, 2022.09.08


Tisztelettel:
dr. Rideg Kinga
vagyonhasznosítási főosztályvezető

You may also like...