Kormányablak busz kitelepülés

A kormányablak buszban azonnali ügyintézésre, illetve okmányok igénylésére van lehetőség az alábbi ügytípusokban:

– személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása, pótlása;

– lakcímváltozás bejelentése (amennyiben az ügyfél rendelkezik a tulajdonjogot igazoló okirattal);

személyazonosító igazolvány igénylése;

– ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása;

– vezetői engedély kiadása, cseréje;

– útlevéllel kapcsolatos ügyintézés;

– mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézés;

– elveszett okmányok bejelentése, pótlása;

– ügyfélkapu regisztráció, módosítás és aktiválás;

– ügyintézési rendelkezés megtétele.

A díjköteles eljárások díjának megfizetése a helyszínen kizárólag bankkártyával lehetséges vagy postai csekket adunk ügyfeleink részére, melyet a településen működő postahivatalban fizethetnek be.

Készpénzfizetésre nincs lehetőség.

Továbbítás céljából átvehető beadványok például:

– valamennyi, járási hivatal hatáskörébe tartozó szociális ellátás (ápolási díj, közgyógyellátás, gyermekek otthongondozási díja, egészségügyi ellátásra való jogosultság, hadigondozotti ellátás, stb.);

– családtámogatási ellátások (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, nagycsaládosok gázár támogatása, illetve a folyósításhoz kapcsolódó valamennyi bejelentés, gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása);

– egészségbiztosítási ellátások (TAJ-kártya és EU-kártya igénylése, cseréje, pótlása, méltányossági segély, utazási költségtérítés, külföldi biztosítással kapcsolatos bejelentés, jogviszonyt igazoló hatósági bizonyítványok igénylése stb.);

– nyugdíjbiztosítási ügyek (öregségi nyugdíj, nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás, nyugellátás méltányossági emelése, egyszeri nyugdíjsegély, stb.);

– nyugdíjfolyósítással kapcsolatos ügyek (KRESZ vizsgadíj és nyelvvizsgadíj visszatérítése, hozzátartozói nyugellátás, folyósításhoz kapcsolódó bejelentések, igazolás kérése ellátásról, stb.);

– megváltozott munkaképességű személyek ellátása iráni kérelem, állapotváltozás bejelentése;

– jegyzői hatáskörbe tartozó eljárások (rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, gyógyszertámogatás, anyakönyvi kivonatok igénylése stb.).

You may also like...