Varbó község csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése

Kedvezményezett: Varbó Község Önkormányzata

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00046

A projekt címe: Varbó község csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése

Támogatás összege: 130.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt fizikai zárása: 2023.03.31.

A projekt bemutatása

A település északi oldalán, a külterületen lévő mezőgazdasági művelésű területekről igen jelentős mennyiségű vizek zúdulnak be a településre, amelyek sok hordalékot szállítanak. Ezeket a vizeket ún. övárok-rendszerrel lehet felfogni és szabályozottan elvezetni a befogadó Nyögő-patakig. Ehhez a településen már meglévő és jelenleg burkolt árokrendszer egyes szakaszait, illetve levezető árkokat tervezzük felhasználni.

A terület a település K-i részén található az un. Nyerges alja terület vízgyűjtője összesen 34,98 ha, amelyről mértékadó esetben összesen 1246 l/sec vízhozam érkezik. Az érintett terület vízgyűjtőjéről lefolyó csapadékvizek a 289 hrsz. közúton érik el a belterületet, és veszélyeztetik a Dózsa György utcai ingatlanokat.

Ennek megfelelően új burkolt árok kerül kialakításra a Bálint J., valamint a Szemere B. utcában, a Petőfi S. és a Kossuth utcában, valamint a Dózsa Gy. utcában. Az I. ütemben tervezett övárkok vizeinek levezetésére két levezető árok kerül kialakításra, egyrészt a 345 hrsz-ú ingatlanon, másrészt a 0131, 436/5, a 25 és a 232 hrsz-ú ingatlanokat érintve.

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszeren a csapadékvizek által lemosott hordalék visszatartására 1 db vasbeton hordalékfogó műtárgy kerül kialakításra a 0131 hrsz-ú ingatlanon 1,50×1,60×1,90 m méretben.

Nyílt árok kialakítása

A mederburkolást KV Kft. által gyártott vasbeton mederburkoló elemekkel tervezzük kialakítani. A Kft. által gyártott termékek ÉME minősítéssel rendelkeznek.

Az előre gyártott elemek alá 10 cm vastag homokos-kavics ágyazat készítése szükséges a mű állékonysága érdekében.

Az elemcsalád különféle méretű szelvénytípusokból áll. A hasznos szelvénykeresztmetszet közelítően trapéz alakú. A mederelemmel burkolt árok esztétikus képet mutat. Kis lejtések mellett is jó a vízszállító képesség.

A vb. mederelemek alkalmazási előnyei települések belterületein:

A vb. elemek anyaga időálló, fagyálló, kopásálló. A kivitelezés könnyű, jól gépesíthető. A mederérdességi tényező csökkenésével már kis lejtéseknél is nagyobb a vízsebesség, kisebb a lerakódásveszély, jobb a vízszállító képesség és így kisebb árokkeresztmetszet is kielégítő. Az út és a járda közé kerülő árok helyigénye jóval kisebb, mint egy rézsűs földmedernél. Dombvidéki településeknél, nagy lejtésű árkoknál megszünteti a kimosódási, az eróziós veszélyt. Fenntartása egyszerű, mert az árokban a növényzet nem telepszik meg, a lerakódott hordalék pedig az árokfenékről könnyen kilapátolható.

A 2 méter hosszúságú elemek egymáshoz csaphornyos illesztéssel csatlakoznak. Az elemekmozgatását, beemelését emelőfülek biztosítják.

Kapubejárók kialakítása:

A kapubejárókat a meglévő telkek kapubejáróinál fedlapok beépítésével tervezzük kialakítani, melyek 5,0 m szélességben készülnek.

A tervezett vízelvezető árok hálózat kiépítése a meglévő árokhálózat nyomvonalában történik, valamennyi ingatlanhoz új kapubejáró került betervezésre. Amennyiben azonban a meglévő átereszek műszaki állapota megfelelő, illetve műszaki paraméterei, esésviszonyai megegyeznek a tervezettel, abban az esetben azokat javasoljuk meghagyni.

Ahol a jelenlegi áteresz nem megfelelő, ott a térköves, illetve burkolt kapubejárókat a munkálatok során fel kell bontani, amelyet a munkálatok végén az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani!

Az út alatti beton átereszek homokos kavics feltöltése felett 20 cm soványbeton + 5 cm JU 30 kötőréteg + 4 cm AB 12 kopóréteg szerkezettel kerülnek kialakításra, támfalas jelleggel.

Vízfolyáshoz való csatlakozás:

A Nyögő-patakhoz 3 helyen csatlakozik a tervezett rendszer, egyrészt a 11+360 – 11+345 szelvények között, a 11+159 – 11+153 szelvények között, ahol a meglévő burkolat helyreállítása történik meg, valamint a 10+545 – 10+535 j. szelvények között, ahol a patak medrét a csatlakozás környezetében, a rézsűvédelem érdekében és a kimosódások elkerülése végett 3-3 méter 30 cm vtg. betonba rakott terméskő, 2-2 m szárazon rakott terméskő burkolattal tervezzük biztosítani.

Az előzőekben leírtaknak megfelelően Varbó Község belterületi csapadékvíz elvezetés kapcsán összesen 2670,0 fm csapadékcsatorna épül.

You may also like...