Polgármesteri Hivatal és könyvtár energetikai korszerűsítése Varbón

Kedvezményezett: Varbó Község Önkormányzata

Projekt címe: Polgármesteri Hivatal és könyvtár energetikai korszerűsítése Varbón

Támogatás összege: 49,07 millió Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai kezdete: 2022.11.01.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025.01.31.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-000006

A projekt bemutatása

A projekt során a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár épületeinek komplex energetikai fejlesztése valósult meg. A beruházás alapvető célja egyrészt az épületek energetikai minőségének jelentős javítása, másrészt ezzel összefüggésben megvalósítva az akadálymentesítés törvényi előírásainak való megfeleltetés biztosítása. A korszerű műszaki és energetikai rendszerek hozzájárulnak az épületek környezettudatosabb és fenntarthatóbb működéséhez, a tervezett korszerűsítési beruházás energiatakarékos működése révén biztosítja az ingatlanok működési költségeinek csökkenését. Ez hosszú távon az önkormányzat költségvetésének javára billenti a mérleget, hozzájárul azon stratégiai cél megvalósulásához, mely a fenntartható fejlődést eredményezi. A projekt megvalósulása indirekt módon hozzájárul az ország energiaimport-függőségének csökkentéséhez.

A projekt szükségességét az adta, hogy a Polgármesteri Hivatal átlagos, a Könyvtár átlagost megközelítő energetikai állapotú, így felújításuk indokolt volt. A fejlesztés keretében az épületek külső határolószerkezeteinek utólagos hőszigetelése, a nyílászárók cseréje mellett a fűtés korszerűsítése, valamint az energiafelhasználás csökkentése érdekében napelemes rendszer telepítése valósult meg.

A fejlesztés révén – mely magában foglalja az energetikai korszerűsítésen kívül az épületek akadálymentesítését is – a település lakossága az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat magasabb színvonalú, korszerűbb, energetikailag is megfelelő szintű és valamennyi fogyatékosságra kiterjedően akadálymentesített épületben veheti immár igénybe. A projekt megvalósításával fejlődik a település arculata, a projekt hozzájárul a településen élők életminőségének javulásához.

A fejlesztés következtében a projekt 16,36 CO2/t csökkenéssel járul hozzá az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósult meg.

You may also like...