Varbó község csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése

Kedvezményezett: Varbó Község Önkormányzata

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00046

A projekt címe: Varbó község csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése

Támogatás összege: 139.091.051 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt fizikai zárása: 2023.11.30.

A projekt bemutatása

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását. Varbó település egyik legsúlyosabb, megoldásra váró környezeti problémája a szélsőséges időjárás miatt hirtelen lezúduló csapadékvizek elvezetésének megoldatlansága. Ez folyamatos kockázatot jelent a településen található minden ingó- és ingatlanvagyonra. Az utóbbi években villámárvízként lezúduló hatalmas csapadékmennyiséget a települést átszelő Nyögő-patak nem tudta teljes mértékben fogadni, így a lezúduló víz jelentős károkat okozott a lakóépületekben és telkekben, vízelvezető árokban, úthálózatban, valamint a kapubejárókban és a patakmederben. A most zárult fejlesztés célja a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése és a csapadékvíz elvezető árokrendszer fejlesztése.

A terület a település keleti részén található, az un. Nyerges alja terület vízgyűjtője. Az érintett terület vízgyűjtőjéről lefolyó csapadékvizek közúton érik el a belterületet és veszélyeztetik az ingatlanokat. Ennek megfelelően új burkolt árok került kialakításra a Bálint J., valamint a Szemere B. utcában, a Petőfi S. és a Kossuth utcában, valamint a Dózsa Gy. utcában. A csapadékvíz elvezető rendszeren a csapadékvizek által lemosott hordalék visszatartására 1 db vasbeton hordalékfogó műtárgy került beépítésre.

A tervezett vízelvezető árok hálózat kiépítése a meglévő árokhálózat nyomvonalában történt, új – illetve felújított kapubejárók kialakításával. Ahol az áteresz nem volt megfelelő, ott a térköves, illetve burkolt kapubejárókat a munkálatok során fel kellett bontani, amelyet a munkálatok végén az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítottak. A projekt keretében összesen 2670 fm csapadékcsatorna kialakítása valósult meg.

You may also like...